Search results

 1. Osobní zdatnost žáků 5. tříd při čtení s porozuměním / Aneta Lenhardtová   .  2016 . 57 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Preference metakognitivních strategií v kontextu odlišných vzdělávacích přístupů v matematice / Dagmar Živná   .  2018 . 72 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Problematika rozvoje metakognice u žáků se specifickými poruchami učení = Issues of the development of metacognition in pupils with specific learning disabilities / Barbora Hamouzová   .  2022 . 78 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Psychometrické vlastnosti nástrojů MARSI a RSPS2 v českém sociokulturním prostředí / Adéla Milfaitová   .  2021 . 72 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Úroveň metakognitivního monitorování v závislosti na realizovaném kurikulu / Barbora Lanková   .  2019 . 104 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Vliv inovativnosti učitele na rozvoj metakognitivních strategií žáků ve specifické doméně matematiky / Zuzana Sachsová   .  2019 . 73, 2 listů, 2 nečíslované listy příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Vliv používané metodiky na úspěšnost řešení testu zjišťujících připravenost z matematiky na víceletá gymnázia / Iva Karásková   .  2017 . 74 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Vliv progresivity/inovativnosti na porozumění během plnění úkolu spojeného s matematikou / Michaela Horáková   .  2019 . 82 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Vliv úrovně logického myšlení na úroveň přírodovědné gramotnosti 10-11 letých žáků ZŠ / Petr Kovařík   .  2019 . 90 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.