Search results

 1. Analýza vybraných myšlenkových dovedností studentů učitelství prvního stupně základní školy / Vlastimil Chytrý, Jaroslav Říčan a Alena Tošovská   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2020 . 160 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr50/000
 2. Metakognice a metakognitivní strategie jako teoretické a výzkumné konstrukty a jejich využití v moderní pedagogické praxi / Jaroslav Říčan   .  Most : Hněvín, 2016 . 310 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000
 3. Možnosti objektivizace hodnocení metakognitivního myšlení žáků v reálné praxi : výběr příkladů z portfolií učitelů matematiky realizujících akční výzkum / Jaroslav Říčan, Vlastimil Chytrý, Petr Sucháček, Miloš Makovský   .  Most : Hněvín, 2023 . 95 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000
 4. Používané metakognitivní strategie žáků v kontextu autoregulovaného učení / Jaroslav Říčan   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2013 . 78 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B70/000
  volný výběr50/000
 5. Preference metakognitivních strategií na pozadí úkolových situací v matematice u žáků druhého stupně ZŠ / Chytrý Vlastimil, Pešout Ondřej, Říčan Jaroslav   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2014 . 211 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000
 6. Rozvoj kritického myšlení a porozumění čtenému při výuce "dlouhého" 16. století / Jaroslav Říčan, Vilém Zábranský, Ondřej Pešout, Václav Jindráček, Josef Märc, Miloš Makovský, Dagmar Myšáková   .  Ústí nad Labem : UJEP, 2021 . 167 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000
 7. Stimulácia metakognitívnych schopností žiaka : program SMARTS - analýza kvalitatívnej experimentálnej intervencie / Iveta Kovalčíková, Ivana Martinková   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022 . 97 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Think! : metacognition-powered primary teaching / Anoara Mughal   .  Thousand Oaks, California : Corwin, 2021 . vi, 244 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Výzkumný pohled na inkluzi a její determinanty / Helena Vomáčková a kol.   .  Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015 . 240 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B70/000
  volný výběr50/000
 10. WLST 7-12 = Würzburger Lesestrategie-Wissenstest für die Klassen 7-12 : ein Verfahren zur Erfassung metakognitiver Kompetenzen bei der Verarbeitung von Texten / Matthias Schlagmüller, Wolfgang Schneider   .  Göttingen :  Hogrefe,  c2007 . 35 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PE - Říčan Mgr.00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.