Search results

  1. Evropská bezpečnost 30 let po skončení studené války / Jan Eichler a kolektiv   .  Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2019 . 269 stran
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    volný výběr10/000
  2. Globální terorismus a radikální hnutí / Radana Makariusová   .  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019 . 215 stran
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    volný výběr10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.