Search results

 1. Analýza vybraných myšlenkových dovedností studentů učitelství prvního stupně základní školy / Vlastimil Chytrý, Jaroslav Říčan a Alena Tošovská   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2020 . 160 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr50/000
 2. Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD / Zdeňka Michalová, Ilona Pešatová a kol.   .  Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně, 2015 . 239 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B50/000
  volný výběr60/010
 3. Geometrie s didaktikou II / Vlastimil Chytrý, Jana Prchalová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2013 . 84 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. Hravá matematika 7 : učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia / autoři: Svatava Danihelová, Vlastimil Chytrý, Blanka Matasová, Marcela Šefcová, Jarmila Vyškovská, Miroslava Janečková   .  Praha : Taktik, 2020 . 135 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Logika, hry a myšlení / Chytrý Vlastimil   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015 . 159 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 6. Metodické provázení oborovými didaktikami / Jaroslav Říčan, Vlastimil Chytrý, Václav Jindráček, Roman Kroufek, Jan Janovec, Zdeněk Schreil   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2019 . 154 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 7. Možnosti objektivizace hodnocení metakognitivního myšlení žáků v reálné praxi : výběr příkladů z portfolií učitelů matematiky realizujících akční výzkum / Jaroslav Říčan, Vlastimil Chytrý, Petr Sucháček, Miloš Makovský   .  Most : Hněvín, 2023 . 95 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000
 8. Preference metakognitivních strategií na pozadí úkolových situací v matematice u žáků druhého stupně ZŠ / Chytrý Vlastimil, Pešout Ondřej, Říčan Jaroslav   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2014 . 211 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000
 9. Přijímací testy nanečisto. Matematika pro žáky 9. ročníků ZŠ / Vlastimil Chytrý, Pavel Trunc a kolektiv   .  Prostějov : Computer Media, [2018]  ©2018 . 127 stran
  Přijímací testy nanečisto
 10. Řešené příklady z matematiky I : pro studenty učitelství prvního stupně a mateřských škol / Vlastimil Chytrý, Miroslava Janečková, Jan Janovec   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2023 . 113 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.