Search results

 1. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením / Karel Pančocha, Lucie Procházková, Kateřina Sayoud Solárová et al.   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2013 . 272 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Podpora osob s Alzheimerovou chorobou za využití informačních a komunikačních technologií z pohledu pomáhajících profesí / Michal Vostrý et al.   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2019 . 207 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/010
 3. Speciálněpedagogická andragogika - metodika / Oldřich Müller, Eliška Vymazalová, Olga Krejčířová   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 109 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Speciálněpedagogická andragogika - teorie / Olga Krejčířová   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 99 s.
  Speciálněpedagogická andragogika - teorie
 5. Tréning sociálnej kompetencie dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím / Marianna Müller de Morais, Lucia Rapsová   .  Praha : Česká andragogická společnost, 2017 . 120 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/010
 6. Zdravotně postižení : [Creative help - tvůrčí dílny s lidmi se zdravotním postižením] / Barbora Eisenhammerová a kol.   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2013 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000