Search results

 1. Hranice oboru : sborník kolokvia doktorského studia oboru výtvarná výchova : [katedra výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem, 6.5.2010 / editoři Kateřina Dytrtová, Jitka Kratochvílová, Hana Pejčochová]   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2010 . 94 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. výtvarné kultury PF00/300
  volný výběr30/000
 2. Integra Jam / [autoři Jitka Kratochvílová, Hana Pejčochová ; foto Michal Zvěřina]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2010 . 44 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr20/000
 3. Integra Jam 2010-2014 / Jitka Kratochvílová, Hana Pejčochová   .  Ústí nad Labem :  PF UJEP,  2014 . 77 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 4. Jaroslav Brožek - mezi umělcem, pedagogem a vědcem : (kritická edice tvorby) / Jitka Kratochvílová, Hana Pejčochová (eds.)   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta,  2012 . 118 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  volný výběr01/000
 5. Jaroslav Brožek - zwischen Künstler, Pädagoge [sic] und Wissenschaftler : kritische Edition des Schaffens / Jitka Kratochvílová, Hana Pejčochová (eds.) ; [Übersetzung Pavla Růžičková]   .  In Ústí nad Labem :  PF UJEP,  2013 . 132 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  volný výběr10/000
 6. Mody komunikace / Jitka Kratochvílová, Hana Pejčochová   .  V Ústí nad Labem :  PF UJEP,  2013 . 107 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000