Search results

 1. Alexander Veľký v prameňoch : Itinerarium Alexandri / Michal Habaj   .  Trnava :  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta,  2014 . 216 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Alexandr Veliký / Mary Renaultová ; [z angličtiny přeložili Dušan a Gita Zbavitelovi]   .  Praha :  Brána,  1996 . 217 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
 3. Aristotelés o plození živočichů / Eliška Fulínová, Roman Figura, Vojtěch Hladký, Tereza Liepoldová, Anton Markoš   .  Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2022 . 460 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Aristotelés : touha rozumět / Jonathan Lear ; přeložil Jakub Jinek   .  Praha : OIKOYMENH, 2016 . 367 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr00/010
 5. Das Buch der Spontaneität : über den Nutzen der Nutzlosigkeit und die Kultur der Langsamkeit : das klassische Buch daoistischer Weisheit / Zhuangzi ; herausgegeben und aus dem Chinesischen ins Englische übertragen von Victor H. Mair ; aus dem Englischen übersetzt von Stephan Schuhmacher   .  Aitrang :  Windpferd,  2008 . 432 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. The Cambridge companion to Aristotle / edited by Jonathan Barnes   .  Cambridge :  Cambridge University Press,  1995 . xxv, 404 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B00/010
 7. Duch a jsoucno : studie k Hegelově interpretaci Aristotelovy metafyziky ducha / Jindřich Karásek   .  Praha :  OIKOYMENH,  2014 . 135 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Duše jako místo dění světa : studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela / Stanislav Synek   .  Praha :  Togga ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních studií,  2014 . 252 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 9. Geschichte Alexanders des Grossen / Johann Gustav Droysen ; Geleitwort von Erich Boehringer ; Bearbeitung und Nachwort von Gerd Ressing   .  Düsseldorf : Droste Verlag, 1966 . xiii, 298 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Kategorie : řecko-české vydání / Aristotelés ; přeložil Jiří Hejlek s přispěním Aleše Havlíčka a Jakuba Jinka ; úvodem a poznámkami opatřil Jakub Jinek   .  Praha : OIKOYMENH, 2018 . 229 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.