Search results

 1. Efekt sociálních služeb Energie o. p. s. na emocionální stav klientů [rukopis] / Jitka Mačková   .  2011 . 48 l. [5] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Efektivita terapeutického procesu u osob se syndromem závislosti na psychoaktivních látkách umístěných na specializovaném oddělení ve Věznici Bělušice / Milan Lenkvík   .  2018 . 64 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Charakterové vlastnosti u žáků středních škol / Nikola Morávková   .  2021 . 81 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Obavy a očekávání osob odcházejících z dětského domova / Martina Wolfová   .  2020 . 106 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Osobnostní charakteristiky žáků s narušenou komunikační schopností [rukopis] / Stanislav Görg   .  2011 . 52 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Působení hipoterapie u dětí s lehkou mentální retardací v oblasti prostorové orientace [rukopis] / Martina Pucholtová   .  2011 . 67 l. [2] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Reakce na frustraci u dětí v období dospívání / Barbora Sluková   .  2020 . 106 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Rozdíly v prožívání psychické zátěže u osob závislých na psychoaktivních látkách a u osob nezávislých / Pavla Chovaňáková   .  2018 . 97 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Vliv pobytu v zahraniční vojenské misi na rodinný a partnerský život vojáků z povolání / Romana Šístková   .  2019 . 145 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Využití konceptu bazální stimulace v Domově pro seniory v Jičíně [rukopis] / Zuzana Šoltová   .  2013 . 51 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.