Search results

 1. Dětská pojetí uměleckého textu jako východiska školní interpretace / Václav Jindráček, Jiří Škoda, Pavel Doulík   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta,  2011 . 282 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Metodické provázení oborovými didaktikami / Jaroslav Říčan, Vlastimil Chytrý, Václav Jindráček, Roman Kroufek, Jan Janovec, Zdeněk Schreil   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2019 . 154 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/010
 3. Princip názornosti ve výuce českého jazyka a literatury / Marie Hádková, Václav Jindráček   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2012 . 142 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr20/000
 4. Rozvoj kritického myšlení a porozumění čtenému při výuce "dlouhého" 16. století / Jaroslav Říčan, Vilém Zábranský, Ondřej Pešout, Václav Jindráček, Josef Märc, Miloš Makovský, Dagmar Myšáková   .  Ústí nad Labem : UJEP, 2021 . 167 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000