Search results

 1. Adaptace seniorů v domově pro seniory [rukopis] / Lucie Poláčková   .  2011 . 40 l., [19] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Alternativní a augmentativní komunikace ve vybraných domovech pro osoby se zdravotním postižením v Ústeckém kraji [rukopis] / Petra Nováková   .  2011 . 58 l., [9] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných základních škol z pohledu sociálního pracovníka v Ústí nad Labem [rukopis] / Jan Marvan   .  2012 . 39 l., [6 l. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Opatrovnictví a způsobilost k právním úkonům z pohledu uživatelů sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením [rukopis] / Barbora Eliášová   .  2011 . 55 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Podporované zaměstnávání lidí s mentálním postižením z pohledu zaměstnavatelů [rukopis] / Lenka Sovová   .  2011 . 79 l., [12] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Pohled zaměstnanců domova se zvláštním režimem na restriktivní opatření uplatňovaná vůči klientům [rukopis] / Miroslava Hoštičková   .  2011 . 61 l., [8] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Problematika sexuality osob s mentálním postižením v Domovech pro osoby se zdravotním postižením [rukopis] / Iveta Kopecká   .  2011 . 65 l., [11] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Přechod z domova pro osoby se zdravotním postižením do chráněného bydlení [rukopis] = The transition from home for people with disabilities in sheltered housing / Renata Dvořáková   .  2010 . 59 l., [5] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Příprava na odchod dětí ze speciálního dětského domova [rukopis] / Jitka Barthelová   .  2012 . 49 l., [3 l. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C10/000
 10. Role sociálního pracovníka při práci s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním z jejich pohledu [rukopis] / Veronika Krátká   .  2012 . 42 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.