Search results

 1. Česko-slovenské a slovensko-české jazykové kontakty v prostředí 2. st. ZŠ v ČR a na Slovensku / Martina Parmová   .  2021 . 116 listů, 30 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Digitální gramotnost u dětí z dětského domova / Natálie Pokorná   .  2022 . 72 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Edukační možnosti vybraných muzejních a galerijních institucí / Veronika Hegnerová   .  2020 . 142 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Eye tracking v matematice na 1. stupni základní školy / Gabriela Štíchová   .  2023 . 79 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Implementace montessori prvků do vzdělávání na 1. stupni základních škol / Markéta Papoušková   .  2021 . 103 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Implementace RVP do školního vzdělávacího programu [rukopis] / Kateřina Dobruská   .  2010 . 72 l., 3 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Integrovaná tematická výuka a její uplatnění v primárním vzdělávání [rukopis] / Šárka Stumpfová   .  2011 . 99 l., [43] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Komparace kreativního myšlení žáků se specifickými poruchami učení a žáků intaktních na prvním stupni základních škol v Praze / Michaela Kovácsová   .  2022 . 68 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Kompetence pedagogů ke vzdělávání žáků se SVP na základních školách / Romana Tržilová   .  2022 . 88 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Možnosti rozšiřování číselných oborů na 1. stupni ZŠ / [rukopis] Johana Látová   .  1994 . 34 listů, příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.