Search results

  1. Finančná gramotnosť žiakov na primárnom stupni vzdelávania = Financial literacy of pupils in primary education / Kitti Páleníková, Ľubica Chudivaniová   .  Online Journal of Primary and Preschool Education, Vol 1, No 2 (2017).Strana 1-10.
    article
  2. Úroveň tvořivých schopností dětí v České republice a v Turecku = The level of creative abillitis of children in the Czech Republic and Turkey / Lenka Pelcerová, Jarmila Honzíková   .  Online Journal of Primary and Preschool Education, Vol 1, No 2 (2017).Strana 11-23.
    article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.