Search results

 1. Afekt, výraz, performance : proměny melodramatického excesu v kinematografii těla / Jiří Anger   .  Praha : Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2018 . 175 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 2. Afekty a chyby vlastní duše: jejich diagnóza a léčba / Galén ; z řeckého originálu přeložil a úvodním slovem a poznámkami opatřil Matyáš Havrda   .  Praha : OIKOYMENH, 2021 . 124 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Affectivity, agency and intersubjectivity / Peter Šajda   .  Budapest :  L'Harmattan,  2012 . 236 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Gefühle machen Geschichte : die Wirkung kollektiver Emotionen - von Hitler bis Obama / Luc Ciompi, Elke Endert   .  Göttingen ; Oakville :  Vandenhoeck & Ruprecht,  c2011 . 272 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 5. Výklad afektů : k filosofickým otázkám psychologické práce s nevědomím / Hynek Tippelt   .  Ústí n. Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem, 2015 . 240 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr20/000
 6. Vztah ideje a afektu u Spinozy : inkrementálně-holistická interpretace / Hynek Tippelt   .  Ústí n. Labem :  Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí n. Labem,  2010 . 208 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/200
  volný výběr10/000