Search results

 1. Implementace vyhlášky č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek / Jana Šestáková   .  Ochrana ovzduší ve státní správě VI.s. 40-42.
  article
 2. Nový zákon o ochraně ovzduší z pohledu budoucí praxe na krajských úřadech / Irena Kojanová   .  Ochrana ovzduší ve státní správě V.s. 28-31.
  article
 3. Porušování evropské směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu / Jana Šestáková   .  Ochrana ovzduší ve státní správě VI.s. 43-44.
  article
 4. Porušování legislativy Evropského společenství – infridgement ČR z důvodu neplnění imisních limitů pro suspendované částice PM10 a oxid siřičitý / Jana Šestáková   .  Ochrana ovzduší ve státní správě V.s. 32-36.
  article
 5. Vyhodnocení imisní situace v Moravskoslezském kraji v zimním období 2009/2010 / Jan Macoun   .  Ochrana ovzduší ve státní správě VI.s. 111-115.
  article
 6. Zhodnocení možnosti snížení četnosti výskytu překračování imisních limitů cestou regulace emisí / Josef Keder, Lenka Janatová   .  Ochrana ovzduší ve státní správě V.s. 52-56.
  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.