Search results

 1. Obec jako veřejný opatrovník : výkon institutu veřejného opatrovníka v Ústeckém kraji z pohledu jeho možností a limitů / Jitka Medřická   .  2019 . 56 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Opatrovnictví a způsobilost k právním úkonům z pohledu uživatelů sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením [rukopis] / Barbora Eliášová   .  2011 . 55 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Problematika dospělých nesvéprávných osob / Petra Morávková   .  2016 . 102 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Výkon veřejného opatrovnictví v Děčíně / Bohumila Havelková   .  2022 . 34 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Výzkum problematiky veřejného opatrovnictví v Ústí nad Labem [rukopis] / Veronika Johanovská   .  2015 . 62 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Změna životního stylu osob s mentálním postižením po přechodu do chráněného bydlení [rukopis] / Marcela Lutonská   .  2011 . 61 l., [15] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.