Search results

 1. Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání : otázka opatrovnictví dospělých / Jana Marečková, Maroš Matiaško   .  Praha :  Linde,  2010 . 223 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Rozhodujeme se s podporou / Bohumila Baštecká (ed.) a kolektiv autorů   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022 . 247 stran, 12 nečíslovaných stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Účel a funkce práva : norma, ideál, realita / Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková a kolektiv   .  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2023 . 245 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.