Search results

 1. Analýza nákupního chování v česko-německé části Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa = Analyse des Konsumentenverhaltens im Tschechischen und Deutschen Teil der Euroregion Neisse - Nisa - Nysa / Jaroslava Dědková a kol.   .  [Liberec :  Technická univerzita v Liberci],  2010 . 133 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. České účetnictví v kontextu historického vývoje a analýza vybraných faktorů hodnotově ovlivňujících účetní výkaznictví : monografie / [Olga Malíková, Josef Horák]   .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2009 . 170 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Euroregion Nisa a jeho vzdělanostní potenciál / Helena Neumannová   .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2010 . 66 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Hospodářská krize: vybrané makroekonomické a mikroekonomické souvislosti s projekcí na úrovni regionů : monografie / Jiří Kraft ... [et al.]   .  V Liberci :  Technická univerzita,  2010 . 157 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Hospodářská politika / Lenka Sojková   .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2010 . 170 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Inovativní přístupy služeb = Service Oriented Management : 16. září 2009 v Liberci   .  V Liberci :  Technická univerzita,  2009 . [22] l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Komplexní pohled na problematiku regionálních disparit z hlediska municipalit : monografie / Ivan Jáč ... [et al.]   .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2009 . 151 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Liberec Economic Forum 2009 : proceedings of the 9th international conference : 15th-16th September 2009 Liberec, Czech Republic, EU / [editor Aleš Kocourek]   .  Liberec :  Technical University of Liberec,  2009 . 443 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Návratnost investice do vysokoškolského vzdělání : komparace očekávaných a reálných výdělků I. : monografie / [autoři V. Urbánek, K. Maršíková, P. Řehořová]   .  V Liberci :  Technická univerzita,  2009 . 171 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Normy z oblasti společenské odpovědnosti firem : monografie / [Martina Prskavcová ... et al.]   .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2009 . 143 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000