Search results

 1. Analýza stavu odpadového hospodářství v městě Netolice [rukopis] / Lenka Kleinová   .  1998 . 40 s., 26 s. text. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Ekonomické a enviromentální zhodnocení obalových systémů / David Svozil   .  2015 . 158 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Household waste separation and collection - the comparsion of the approach in the United Kingdom and in the Czech Republic / [rukopis] Jiří Fiala   .  2006 . 85 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně [rukopis] / Petr Pešík   .  1998 . 69, 4 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Nakládání s komunálním odpadem ve městě Most [rukopis] / Martina Kovaříková   .  2010 . 100 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Nakládání s odpady ze zdravotnictví v teplické nemocnici / Linda Susková   .  2015 . 65 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Návrh systému separovaného sběru tuhého domovního odpadu a odpadu od drobných živnostníků v okrese Ústí nad Labem [rukopis] / Iva Loukotková   .  1996 . 63 s., 73 s. text., tab., obr. a fot. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Porovnání a zhodnocení sběru separovaného a neseparovaného tuhého komunálního odpadu [rukopis] / Petra Pohnětalová   .  1997 . 90 s., 22 s. fot. a graf. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Postoje žáků základních škol k problematice třídění odpadu [rukopis] / Pavlína Větrovcová   .  2010 . 72 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Projekt OSN a WHO: Zdravé město Valašské Meziříčí - Problematika sběru a třídění komunálního odpadu [rukopis] / Petra Škvařilová   .  2005 . 60 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.