Search results

 1. Co s odpadem? : encyklopedie pro školáky / Gerda Raidt ; z německého originálu Müll přeložil Erik Schwarzbach   .  Praha : Portál, 2022 . 93 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Překládací stanice odpadů. II. díl / Jindřich Nesvadba   .  Praha :  INKOTEKA - Environmentals Experts,  1996 . 36 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Sběr a úprava průmyslových odpadů / Blanka Skočilasová ; vyd. Výzkumný ústav výstavby a architektury, Praha   .  Praha :  Výzkumný ústav výstavby a architektury,  1989 . 103 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Sběr, úprava a svoz odpadů / Josef Soukup, Blanka Skočilasová ; vyd. Dům techniky ČSVTS, Ústí nad Labem   .  Ústí nad Labem :  Dům techniky ČSVTS,  1991 . 165 s., 53 s. obr. a graf. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Separovaný sběr odpadů v Ústí nad Labem : průzkum mezi obyvateli / Miroslav Richter [a kol.] ; Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1994 . Nestr., 3 mp. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Separovaný zber a recyklácia : zborník prednášok zo seminára v Košiciach 25.11.1997   .  Prešov :  BIJO Slovensko,  1997 . 87, 10 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Shromažďování a doprava odpadů na místo jejich využití nebo zneškodnění. [I. díl.] 1. část / Jindřich Nesvadba   .  Praha :  INKOTEKA - Environmentals Experts,  1995 . 32 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Shromažďování a doprava odpadů na místo jejich využití nebo zneškodnění. I. díl. 2. část / Jindřich Nesvadba   .  Praha :  INKOTEKA - Environmentals Experts,  1995 . s. 33-68
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Shromažďování a doprava odpadů na místo jejich využití nebo zneškodnění. III. díl. 1. část / Jindřich Nesvadba   .  Praha :  INKOTEKA - Environmentals Experts,  1995 . 32 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Shromažďování a doprava odpadů na místo jejich využití nebo zneškodnění. III. díl. 2. část / Jindřich Nesvadba   .  Praha :  INKOTEKA - Environmentals Experts,  1995 . s. 33-68
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.