Search results

 1. Dítě s problémovým chováním a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy / Pavel Janský   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2014 . 292 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/010
 2. Speciálně pedagogické problémy ústavní a ochranné výchovy / Zdeněk Švancar, Jana Buriánová   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1988 . 215 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 3. Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče / Helena Pacnerová a kol.   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2015 . 57 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/010
 4. Ústavní a ochranná výchova dětí a mládeže / napsal a uspořádal František Ludvík, Miroslav Dolák, Jiří Kripner ... [et al.]   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1958 . 199, [i] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.