Search results

  1. Matematický model pyrolýzy uhlovodíků s automatickým generováním sítě reakcí / Adam Karaba, Petr Zámostný, Zdeněk Bělohlav   .  Aprochem 2010.1. díl, s. 1148-1154.
    article
  2. Modelování vlivu kontaminace nesaturované zóny na kvalitu vnitřního ovzduší / Radek Ulman, Eliška Pevná, Veronika Rippelová   .  Sanační technologie XIII.s. 248-249.
    article