Search results

 1. Bioindikátory kvality vodních ekosystémů - hodnocení kvality řeky Bíliny [rukopis] / Jana Grümannová   .  2007 . 70 l., [40] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Mapování upravenosti říčního koryta řeky Bíliny se zaměřením na riziko povodní / Jakub Jelen   .  2015 . 88 stran, 24 nečíslovaných stran příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Rekostrukce historického vývoje území v okolí bývalého města Most [rukopis] / Jiří Kopecký   .  2014 . 74 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Revitalizace Mračného potoka [rukopis] / Václav Polák   .  2009 . 162 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Revitalizace řeky Bíliny v okolí obce Lysec / [rukopis] Miroslav Holata   .  2005 . 67 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Stanovení obsahu kovů (As, Cd, Hg, Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Fe, Mn) v řece Bílině metodou atomové absorpční spektrometrie / [rukopis] Jiřina Chlumecká   .  2003 . 51 s., 55 s. fot., m. a graf. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Statistická analýza dlouhodobého vývoje znečištění vybraných toků v Ústeckém kraji [rukopis] / Lucie Bulínová   .  2012 . 69, 30 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Statistická analýza vývoje vybraných kvalitativních ukazatelů řeky Bíliny [rukopis] / Radka Vlčková   .  2010 . 94 l., [XVII l. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Vliv ČOV Chanov na biota tekoucích vod [rukopis] / Kamila Volrábová   .  2008 . 54 l., 12 l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Vliv kvality vody na společenstvo ryb řeky Bíliny [rukopis] / Jana Turková   .  2009 . 112 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.