Search results

 1. Přínos Podkrušnohorského zooparku pro region Severní Čechy [rukopis] / Veronika Buriánková   .  2008 . 58, 13 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Přínos Podkrušnohorského zooparku pro region Severní Čechy [rukopis] / Kateřina Hubková   .  2007 . 61, I-14, II-9 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Přínos Podkrušnohorského zooparku pro region Severní Čechy [rukopis] / Lukáš Weiss   .  2009 . 74, XVI l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Revize současného stavu kaštanovníku jedlého (Castanea sativa L.) v kaštánce Podkrušnohorského Zooparku v Chomutově [rukopis] / Hana Kaufmanová   .  2009 . 61 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Zhodnocení vlivu Podkrušnohorského zooparku v Chomutově na vztah obyvatel regionu k životnímu prostředí [rukopis] / Šárka Tonarová   .  2009 . 37 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100