Search results

  1. Věstník Ministerstva zemědělství České republiky   .  Praha :  Ministerstvo zemědělství České republiky
    journal
  2. Zemědělská ekonomika = Agricultural economics : Mezinárodní vědecký časopis vydávaný z pověření České akademie zemědělských věd a s podporou Ministerstva zemědělství České republiky   .  Praha :  Ústav zemědělských a potravinářských informací,  1955-
    Zemědělská ekonomika