Search results

 1. Botanický průvodce Ústeckem : Ústí nad Labem - Dolní Zálezly / Karel Nepraš, Roman Kroufek   .  Ústí nad Labem :  Statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci s Oblastním muzeem v Litoměřicích a Pedagogickou fakultou Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2012 . 29 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Budoucí učitelé mateřských škol pohledem environmentální a technické edukace / Roman Kroufek, Jan Janovec, Renata Šikulová   .  V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2020 . 172 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Člověk, zdraví a životní prostředí : příručka pro učitele na pomoc při realizaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání / Dagmar Kubátová, Roman Kroufek   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,  2006 . 72 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 4. Environmentální výchova jako průřezové téma školního vzdělávacího programu : příručka pro učitele / Ivana Brtnová Čepičková, Roman Kroufek   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,  2006 . 52 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Environmentální výchova jako průřezové téma školního vzdělávacího programu
 5. Jak na venkovní výuku distanční formou? : soubor námětů pro realizaci venkovní výuky v době uzavřených škol / Ladislava Filipová, Karel Nepraš, Jan Musil, Roman Kroufek   .  Ústí nad Labem : UJEP, [2022]  ©2022 . 46 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PŘF - CPPV - Kateřina Jančaříková, doc., PhDr., Ph.D.00/100
  volný výběr30/000
 6. Manuál odpovědného občana, aneb, Jak na ochranu životního prostředí v Ústí nad Labem / Text: Ladislava Filipová a Roman Kroufek   .  Ústí nad Labem : pULec - První ústecké environmentální centrum, z.s., 2019 . 51 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Metodické provázení oborovými didaktikami / Jaroslav Říčan, Vlastimil Chytrý, Václav Jindráček, Roman Kroufek, Jan Janovec, Zdeněk Schreil   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2019 . 154 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 8. Orchideje Českého středohoří = Orchids of the České středohoří mountains = Orchideen des Böhmischen Mittelgebirges / Karel Nepraš, Roman Kroufek, Vlastislav Vlačiha   .  Ústí nad Labem : Český svaz ochránců přírody, Launensia, 2018 . 206 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 9. Pedagogické a psychologické disciplíny v přípravě pracovníků v sociální sféře : sborník z mezinárodní konference konané dne 21.4. 2010 na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem / [editoři Dagmar Kubátová, Roman Kroufek]   .  Ústí nad Labem :  Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2010 . 199 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 10. Předškolní vzdělávání v pedagogických, psychologických a sociálních souvislostech : sborník z konference konané 10.-11. listopadu 2011 v rámci projektu ESF Společně to dokážeme (registr. č. CZ.1.07/1.2.00/08.0105) / editoři Roman Kroufek, Jiří Šlégl   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011 . 153 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B40/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.