Search results

 1. ADHD - variabilita v dětství a dospělosti / Radek Ptáček, Hana Ptáčková   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 . 1 online zdroj (127 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  computer file
 2. Archeologie a letecké laserové skenování krajiny = Archaeology and airborne laser scanning of the landscape / Martin Gojda, Jan John a kol.   .  Plzeň : Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni, 2015 . 1 online zdroj (256 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Archeologie a letecké laserové skenování krajiny
 3. Asistent pedagoga v inkluzivní škole / Zbyněk Němec, Klára Šimáčková-Laurenčíková, Vanda Hájková   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,  2016 . 1 online zdroj (80 s.)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 4. Atmosféra a klima : aktuální otázky ochrany ovzduší / Martin Braniš, Iva Hůnová (eds.) a kolektiv autorů   .  V Praze :  Karolinum,  2009 . 351 s.
  Atmosféra a klima
 5. Canon : otázky kánonu v literatuře a vzdělávání / kolektiv autorů   .  V Praze : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2014 . 1 online zdroj (107 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Canon
 6. Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku : archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv = Central Bohemian-Moravian Highlands on the threshold of the High Middle Ages : archaeology, geochemistry and the analyses of alluvial sediments / Petr Hrubý ... [et al.]   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2014 . 1 online zdroj (264 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku
 7. Cofola International 2016 : resolution of international disputes public law in the contextof immigration crisis : (conference proceedings) / Klára Drličková, Tereza Kyselovská (eds.)   .  Brno : Masaryk University, 2016 . 1 online zdroj (329 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 8. Česká otázka a dnešní doba / Jan Svoboda, Aleš Prázný (eds.)   .  Praha : Filosofia, 2017 . 1 online zdroj (629 stran, 14 nečíslovaných stran obrazových příloh)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 9. Česká základní škola : vícepřípadová studie / Dominik Dvořák ... [et al.]   .  Praha :  Karolinum,  2010 . 310 s.
  book
 10. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševčík, Naděžda Špatenková a kol.   .  Praha :  Portál,  2011 . 186 s.
  Domácí násilí