Search results

 1. Báječný nový svět : jak dětem škodí denní péče / Karl Zinsmeister ; z angl. orig. přel. Eduard Geissler   .  Praha :  Občanský institut,  1994 . 15 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Delikvence : analýza produktů činnosti delikventní subkultury jako diagnostický a resocializační nástroj / Petr Blažek, Slavomil Fischer, Jiří Škoda   .  Praha : Grada, 2019 . 156 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Diagnostický ústav : [Creative help - tvůrčí dílny s dětmi z diagnostického ústavu] / Martina Nováková, Marcela Landová a kol.   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2013 . 105 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Dítě s problémovým chováním a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy / Pavel Janský   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2014 . 292 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 5. Sociální patologie a ochrana dětství v Čechách od dob osvícenství do roku 1914 : disciplinace jako součást ochrany dětství / Martina Halířová   .  Pardubice :  Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická,  2012 . 282 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
 6. Spiegelgrund : Leben in NS-Erziehungsanstalten / Johann Gross ; mit einem Vortwort von Christine Nöstlinger und einem Nachwort von Wolfgang Neugebauer ; [illustrationen Johann Gross]   .  Wien :  Ueberreuter,  c2000 . 158 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče / Helena Pacnerová a kol.   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2015 . 57 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000
 8. Ústavní a ochranná výchova dětí a mládeže / napsal a uspořádal František Ludvík, Miroslav Dolák, Jiří Kripner ... [et al.]   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1958 . 199, [i] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. Vybraná témata vychovatelské praxe : inspirace pro vychovatele v zařízeních ústavní a ochranné výchovy / editoři Helena Pacnerová, Adéla Zelenda Kupcová ; autoři Jan Žufníček ... [et al.]   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků : Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve vydavatelství Togga,  2012 . 136 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Zdroje resilience a problémy s přizpůsobením u dospívajících / Jan Sebastian Novotný   .  Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2015 . 223 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.