Search results

 1. Československá obec učitelská v kontextu reformy vzdělávání učitelů (ŠVSP) a reformy školy / Dana Kasperová   .  Praha : Academia, 2018 . 530 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  Československá obec učitelská v kontextu reformy vzdělávání učitelů (ŠVSP) a reformy školy
 2. Dějiny pedagogiky / Tomáš Kasper, Dana Kasperová   .  Praha :  Grada,  2008 . 224 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  TV - Kirchner dr.00/100
  PJV - Šindelářová dr.00/100
  CH - Šmídl Mgr.01/000
  PE - Vomáčková doc.10/000
  volný výběr111/040
  Dějiny pedagogiky
 3. Meziválečná školská reforma v Československu / Markéta Pánková, Dana Kasperová, Tomáš Kasper a kol.   .  Praha : Academia : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2015 . 326 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
  Meziválečná školská reforma v Československu
 4. "Národní" školství za první Československé republiky / Tomáš Kasper, Dana Kasperová, Markéta Pánková (eds.)   .  Praha : Academia : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2018 . 353 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  "Národní" školství za první Československé republiky
 5. Německé mládežnické hnutí a spolky mládeže v ČSR v letech 1918-1933 / Tomáš Kasper, Dana Kasperová   .  Praha : Academia, 2016 . 262 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  Německé mládežnické hnutí a spolky mládeže v ČSR v letech 1918-1933
 6. Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín / Dana Kasperová   .  Praha :  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,  2010 . 224 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
  Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín