Search results

  1. Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří [elektronický zdroj] : název konference "Revitalizace území v Podkrušnohoří" : projekt Ministerstva pro místní rozvoj České Republiky č. WD-44-07-1 / editor Miroslava Blažková   .  V Ústí nad Labem  Fakulta životního prostředí UJEP,  [2010] . 1 CD-ROM
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad A10/000
  2. Revitalizace území v Podkrušnohoří [elektronický zdroj] : sborník z konference 6.-7.9.2011 / [editor Miroslava Blažková]   .  Ústí nad Labem :  Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,  [2012?] . 1 CD-ROM
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad A10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.