Search results

  1. Ekonomické a legislativní otázky hydrické rekultivace zbytkových jam po těžbě uhlí / Lubomír Petružela   .  Těžba a její dopady na životní prostředí.Těžba a její dopady na životní prostředí II.s. 10-18.
    article
  2. Příspěvek k problematice disparit v Podkrušnohoří = Account on questions of disparities in the Podkrušnohoří region / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 11-18.
    article
  3. Teoretická východiska pro revitalizaci území v oblasti disparit půdního fondu v Podkrušnohoří = Theoretical resources of landscape revitalization in view of land use disparities in Podkrušnohoří region / Jaroslava Vráblíková, Miloslav Šoch, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 35-39.
    article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.