Search results

 1. Agrární terasy zaniklých chmelnic v jihovýchodním okolí Úštěka = Agricultural terraces of abandoned hop gardens in the southeast of Úštěk / Gabriel Kmeť   .  2017 . 52 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Alternativní zdroje energie na Litoměřicku a jejich vnímání studenty místního gymnázia [rukopis] / Petr Klupák   .  2012 . 74 l. [8] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza vhodnosti prostorových dat pro sledování změn krajinného pokryvu v povodňových oblastech [rukopis] / Jan Strnad   .  2023 . 41 l.
  book
 4. Analýza vývoje kulturní krajiny Doupovských hor : [rukopis] minulost a perspektivy vojenských újezdů : příkladová studie / Pavel Raška   .  2005 . 134 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Antropogenní transformace příbřežních oblastí Labe [rukopis] : srovnání zájmových území Vaňov a Brná nad Labem / Lukáš Novák   .  2010 . 38 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Antropogenní transformace reliéfu v levobřežní části CHKO Labské pískovce [rukopis] / Martin Tomášek   .  2010 . 69 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Aplikace vybraných environmentálních parametrů k hodnocení dynamiky svahů na jižním úpatí Krušných hor [rukopis] / Radka Dužeková   .  2022 . 74
  book
 8. Bioprotektivní účinek dřevin na svazích (geomorfologický význam) na konkrétním příkladě z Českého středohoří - oblast Průčelské rokle [rukopis] / Jakub Melich   .  2010 . 52 l., [3] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Detekce mladé tektoniky v Milešovském středohoří pomocí geomorfometrické analýzy v GIS [rukopis] / Jiří Dužár   .  2011 . 84 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Dopravní a hluková situace obcí Roudnice nad Labem a Vědomice po dostavbě obchvatu [rukopis] / Adam Javorčák   .  2012 . 91 l. [2] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.