Search results

  1. Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří = Weathering forms of solid bedrock in the Průčelská rokle and Čertova jizba in the České středohoří Mts. volcanic range / Pavel Raška, Vladimír Cajz   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 109-112.
    article
  2. Příspěvek k poznání podzemního objektu na vrchu Deblík v Českém Středohoří = Newly discovered subterranean object on the Deblík hill in the České Středohoří Mts. / Pavel Raška, Richard Pokorný   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 4 (2010), s. 127-135.
    article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.