Search results

 1. Analýza krajiny na území Radovesické výsypky [rukopis] / Tomáš Čermák   .  2012 . 83 l., [1 l. vol. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Báňská činnost v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve a rekultivace devastovaných území / [rukopis] Ladislava Marková   .  2006 . 42 l., [15] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Ekonomické důsledky prolomení - neprolomení "ekologických limitů" v Severních Čechách [rukopis] / Radek Hořák   .  2014 . 65 l., [21] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Ekonomické využití hnědého uhlí převážně se zaměřením na oblast regionu Pánev : [rukopis] Zdeněk Černý   .  2005 . 42 s., 5 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Geotermální potenciál důlních vod v Severočeské hnědouhelné pánvi [rukopis] / Veronika Mertová   .  2010 . 81 l., [2 l. vol. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Historie a současnost hlubinného dolu Kohinoor I a II a jeho vliv na životní prostředí [rukopis] / Jitka Vospálková   .  2011 . 89, 12 l., [3 l. vol. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Historie těžby uhlí na Mostecku a její vliv na životní prostředí [rukopis] / Kamila Pousková   .  2011 . 68 l., [8 l. vol. m. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Hodnocení geologicko - pedologické situace rekultivovaných a nerekultivovaných ploch výsypky Pokrok a návrh jejich dalšího výzkumu [rukopis] / Tomáš Čermák   .  2014 . 88 l., [1 l. vol. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Hydrologické poměry výsypky Václav v Křinci u Duchcova [rukopis] / Martin Neruda   .  1998 . 44, 14 s., 22 s. obr., fot. a m. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Charakteristika půdních substrátů, rostlinných společenstev a mikroklimatu na vybraných plochách Slatinické výsypky [rukopis] / Petr Banýr   .  2014 . 62 l., [11] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.