Search results

 1. Demografické disparity severočeských pánevních okresů: jejich geneze a současný stav = Demographic disparities in the North Bohemian coal field districts: their genesis and present state / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 5-10.
  article
 2. Patnáct let přeshraniční česko-německé spolupráce v ochraně životního prostředí (1990-2005) = 15 years of the Czech-German cross-border cooperation in the area of environmental protection (1990-2005) / Jaroslav Zahálka   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 1 (2007), s. 78-90.
  article
 3. Scénář socio-ekonomické a ekologické revitalizace Severočeské hnědouhelné pánve = The scenario of social, economic and ecological revitalization of the North Bohemian brown coal basin / Jaroslav Zahálka   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 77-83.
  article
 4. Severočeská hnědouhelná pánev: determinace a disparity vývoje krajiny = North Bohemian brown coal field: the determination and the disparities of landscape development / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský, Libor Měsíček   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 61-66.
  article
 5. Strategické přístupy k revitalizačnímu programu pánevních okresů Ústeckého kraje = Strategic approaches to the program of revitalization of the coal basin districts in the Ústí region / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 2 (2010), s. 45-52.
  article
 6. Teoretické přístupy k řešení regionálních disparit = Theoretical approaches to dealing with regional disparities / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 19-27.
  article
 7. Vícekriteriální hodnocení strategického scénáře Podkrušnohoří = Multiple criteria assessment of the strategic scenario of Podkrušnohoří region / Petr Fiala, Miroslav Farský, Jaroslav Zahálka   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 1 (2009), s. 84-94.
  article
 8. Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří / Jaroslav Zahálka   .  Podkrušnohorská pánev - revitalizace a resocializace.s. 82-84.
  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.