Search results

 1. Agroenergetika a možnosti jejího rozvoje v severních Čechách : zpráva za řešení interního grantu za rok 2000 / Jaroslava Vráblíková, Martin Neruda, Petr Vráblík [a kol.] ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  2000 . 7, 6, 18 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 2. Aplikovaná pedologie / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí,  2008 . 147 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D2042/000
  volný výběr71/000
 3. Hodnocení a využití antropogenních půd v oblasti severních Čech : / Jaroslava Vráblíková, Miroslava Blažková, Marek Hanuš, Petr Vráblík ; vyd. [Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  2000 . 6 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 4. Hodnocení a využití antropogenních půd v oblasti severních Čech : zpráva za řešení interního grantu za rok 1999 / Jaroslava Vráblíková, Miroslava Blažková, Marek Hanuš, Petr Vráblík ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  2000 . 7 s., 2 s. text. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 5. Hodnocení vybraných antropogenních půd v severočeském regionu a jejich využití : zpráva za řešení interního grantu za rok 2000 / Jaroslava Vráblíková, Martin Neruda, Petr Vráblík [a kol.] ; vyd. [Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  2000 . 15 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 6. Charakteristika mikroklimatu na rekultivovaných lokalitách výsypek : zpráva za řešení interního grantu za rok 2000 / Petr Vráblík ; vyd. [Univerzita J. E. Purkyně ,Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  2000 . 17 s., 52 s. m., text, a graf. příl., 4 listy vol. m. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 7. Metodika ochrany půdy tvorbou a udržováním trvalých travních porostů a optimalizace rekultivačních postupů v antropogenně zatížené krajině regionu Podkrušnohoří / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík, Miloslav Šoch, Miroslava Blažková, Michal Řehoř, Pavel Schmidt, Eliška Wildová   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2018 . 103 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr50/000
 8. Metodika revitalizace krajiny v Podkrušnohoří / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí,  2010 . 67 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 9. Metodika revitalizace krajiny v postižených regionech Podkrušnohoří / Jaroslava Vráblíková, Josef Seják, Petr Vráblík   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí,  2009 . 77 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D50/000
  volný výběr11/000
 10. Podmínky pro rozvoj agroenergetiky v severních Čechách : / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík ; vyd. [Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  2000 . 26 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100