Search results

 1. Analýza problémů zemědělství v antropogenně postižené oblasti = The analysis of the problem of farming in the anthropogennically changed area / Jaroslava Vráblíková ... [et al.]   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 39-42.
  article
 2. Anketa zpracovaná u zemědělských podnikatelů z antropogenně postižené oblasti = The research made by farmers in the anthropogenically changed area / Jaroslava Vráblíková, Ludmila Holadová, Martin Neruda, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 131-139.
  article
 3. Antropogenně zatížená krajina severních Čech = The anthropogenically burdened landscape in Northern Bohemia / Jaroslava Vráblíková, Josef Seják, Martin Neruda, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 103-108.
  article
 4. Changes in soil characteristics as a consequence of long-term soil irrigation / Jan Vopravil, Petr Vráblík, Tomáš Khel, Jaroslava Vráblíková, Eliška Wildová   .  Studia oecologica.Ročník 12 (2018), číslo 1, strana 45-53.
  article
 5. Charakteristika přírodních poměrů antropogenně postižené zájmové oblasti v severních Čechách = The characterization of natural conditions in anthropogenically changed studied area in North Bohemia / Jaroslava Vráblíková, Martin Neruda, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 5-13.
  article
 6. Možnosti a formy revitalizace území po těžbě uhlí / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík   .  Podkrušnohorská pánev - revitalizace a resocializace.s. 12-17.
  article
 7. Možnosti uplatnění metodiky revitalizace krajiny v postižených regionech = Possibilities of application of methodology of revitalization of landscape in disabled regions / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 5, č. 1 (2011), s. 118-124.
  article
 8. Návrhy postupů pro revitalizaci krajiny v Podkrušnohoří = Progress proposals for revitalization of landscape in Podkrušnohoří area / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 2 (2009), s. 3-8.
  article
 9. Perspektivy pěstování energetických plodin na Mostecku = Perspectives of energy crops growing in the area of Most / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 5, č. 1 (2011), s. 111-117.
  article
 10. Perspektivy rozvoje zemědělství v antropogenně postižené oblasti = Possibilities of the agriculture development in the anthropogennicaly changed area / Jaroslava Vráblíková, František Loudát, Ludmila Holadová, Martin Neruda, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 65-71.
  article