Search results

 1. Balkán ve 20. století / Miroslav Tejchman   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016 . 1 online zdroj (437 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 2. Dějiny současné české poezie / Angelo Maria Ripellino ; z italského originálu Storia della poesia ceca contemporanea ... přeložila Jana Sovová   .  Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019 . 1 online zdroj (233 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Dějiny současné české poezie
 3. Dějiny světla : román o fotografovi Františku Drtikolovi / Jan Němec   .  Brno :  Host,  2014 . 1 online zdroj (465 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Dějiny světla
 4. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století / Václav Štěpánek   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2011 . 1 online zdroj (471 s.)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Jugoslávie - Srbsko - Kosovo
 5. Kultura svépomocí : ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu / Ondřej Daniel a kol.   .  Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016 . 1 online zdroj (169 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 6. Masaryk a náboženství : sedm zastavení k 75. výročí úmrtí TGM / Miloš Dokulil   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2012 . 1 online zdroj (211 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Masaryk a náboženství
 7. Ministerium verbi : kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry / Adolf Kajpr ; k vydání připravil Vojtěch Novotný   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 . 1 online zdroj (526 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 8. Na cestě k Westminsterskému statutu : Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907-1931 / Jaroslav Valkoun   .  Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015 . 1 online zdroj (307 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 9. Náboženství společnosti / Niklas Luhmann ; z německého originálu Die Religion der Gesellschaft ... přeložil a doslov napsal Tomáš Chudý   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 . 1 online zdroj (318 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  volný výběr10/000
 10. Od slova k revoluci : poetický svět raného Majakovského prizmatem lingvistické analýzy / Jana Kitzlerová   .  Praha :  Karolinum,  2014 . 1 online zdroj (121 s.)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book