Search results

 1. Analýza jazykových prostředků v hoaxech a fake news / Milan Danda   .  2019 . 60 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza klíčových problémů začlenění jinojazyčných mluvčích do školního prostředí na ZŠ / Martina Veselovská   .  2016 . 67 listů, 14 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Anglicismy v české moderní hudební sféře (od 90. let 20. století) [rukopis] / Věra Váňová   .  2014 . 76 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Anglicismy v českých prostě-sdělovacích a publicistických textech / Adéla Ditrichová   .  2018 . 51 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Bohemistika na Univerzitě v Lipsku / Eliška Drábková   .  2016 . 45 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Čeština jako cizí jazyk pro anglicky mluvící: komparace učebnic češtiny jako cizího jazyka / Barbora Vejlupková   .  2017 . 77 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Čeština na Humboldtově univerzitě v Berlíně [rukopis] / Annemarie Kuřeová   .  2015 . 60 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Čeština v rumunském Banátu - dříve a nyní / Šárka Studecká   .  2019 . 124 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Číslovky v mluvené řeči [rukopis] / Jakub Vavřín   .  2014 . 45 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Filmové hlášky v běžné řeči uživatelů českého jazyka z mezigeneračního pohledu [rukopis] / Nikola Havlíčková   .  2021 . 67 l.
  book