Search results

 1. Čeština jako cizí jazyk IV. : materiály ze 4. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku / [uspořádal Jiří Hasil]   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta,  2002 . 232 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace / Jiří Hasil   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2011 . 221 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr120/000
 3. Přednášky z 50. běhu Letní školy slovanských studií / uspořádal Jiří Hasil   .  Praha :  Univerzita Karlova,  2007 . 216 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr10/000
 4. Přednášky z 51. běhu Letní školy slovanských studií / vědecký redaktor Jan Kuklík ; uspořádal Jiří Hasil   .  Praha :  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,  2008 . 236 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Přednášky z 53. běhu Letní školy slovanských studií / [uspořádal Jiří Hasil]   .  Praha :  Filozofická fakulta UK v nakladatelství Euroslavica,  2010 . 245 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 6. Přednášky z 54. běhu Letní školy slovanských studií / [vědecký redaktor Milan Hrdlička ; uspořádal Jiří Hasil]   .  Praha :  Filozofická fakulta UK v nakladatelství Euroslavica,  2011 . 199 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Přednášky z 55. běhu Letní školy slovanských studií / [uspořádal Jiří Hasil]   .  Praha :  Filozofická fakulta UK v nakladatelství Euroslavica,  2012 . 253 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 8. Přednášky z XL. běhu LŠSS / [uspořádal Jiří Hasil]   .  Praha :  Univerzita Karlova : DeskTop,  1997 . 244 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
 9. Přednášky z XLI. běhu Letní školy slovanských studií / [uspořádal Jiří Hasil]   .  Praha :  Univerzita Karlova,  1998 . 256 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. Přednášky z XLII. běhu Letní školy slovanských studií. I. díl, Přednášky z jazykovědy / [uspořádal Jiří Hasil]   .  Praha :  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta : DeskTop,  c1999 . 150 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000