Search results

 1. Čeština z druhé strany / Marie Hádková   .  Ústí nad Labem :  [Univerzita J.E. Purkyně],  2008 . 223 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F30/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr21/000
 2. Čeština z druhé strany, aneb, Čeština v roli jazyka nemateřského / Marie Hádková   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2010 . 234 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/010
 3. Nové úkoly didaktiky mateřského jazyka a literatury (se zaměřením na gymnázia) / Martin Fibiger, Marie Hádková   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta,  2011 . 151 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr30/010
 4. Písemné zkoušky z cizího jazyka a Společný evropský referenční rámec = Egzaminy pisemne z języka obcego a Europejski system oceny kształcenia językowego / vědecké redaktorky Marie Hádková, Grażyna Balowska   .  Praha : Racibórz :  Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy ; Państwowa wyższa szkoła zawodowa w Raciborzu,  2007 . 239 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 5. Princip názornosti ve výuce českého jazyka a literatury / Marie Hádková, Václav Jindráček   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2012 . 142 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr20/000
 6. Sociokulturní složka výuky cizího jazyka a společný evropský referenční rámec / vědecké redaktorky Marie Hádková, Grażyna Balowska   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2008 . 342 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
  volný výběr20/000
 7. Ústní zkoušky z cizího jazyka a Společný evropský referenční rámec = Egzaminy ustne z języka obcego a Europejski system oceny kształcenia językowego / vědecké redaktorky Marie Hádková, Grażyna Balowska   .  Praha : Ratiboř :  Univerzita Karlova ; Státní vysoká odborná škola,  2006 . 206 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.