Search results

 1. Analytické metody : KTMI/NP056 / Jaroslava Svobodová, Zuzana Procházková   .  Ústí nad Labem : Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, 2015 . 122 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Failure analyses of metallic materials / Jaroslava Svobodová   .  Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University, Faculty of Mechanical Engineering, 2020 . 150 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Identifikace příčin havárií kovových materiálů / Jaroslava Svobodová   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, 2020 . 149 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
 4. Metalografie a fraktografie / Štefan Michna, Jaroslava Svobodová   .  Ústí nad Labem : Fakulta strojního inženýrství, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2022 . 359 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 5. Metrologie a měření : KTMI/BK078 / Viktorie Weiss, Jaroslava Svobodová   .  Ústí nad Labem : Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, 2014 . 119 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Uplatnění absolventů vysokých technických škol strojního zaměření na trhu práce v ČR / Danuše Mádlová, Jaroslava Svobodová   .  V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta strojního inženýrství, 2017 . 123 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 7. Vlastnosti a zkoušení kovů / Jaroslava Svobodová   .  Ústí nad Labem : FSI UJEP, 2020 . 171 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 8. Výzkum vlivu předúprav povrchů na bázi nanotechnologií na korozní odolnost lakovaného nízkouhlíkového nelegovaného ocelového materiálu = Research of the influence of the surface pre-treatments nanotechnology based on the corrosion resistance of the low carbon unalloyed steel material : teze disertační práce / Jaroslava Svobodová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu,  2014 . 40 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.