Search results

 1. Báječný nový svět : jak dětem škodí denní péče / Karl Zinsmeister ; z angl. orig. přel. Eduard Geissler   .  Praha :  Občanský institut,  1994 . 15 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Dilemata náhradní výchovy : [teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině a v dětských domovech] / Albín Škoviera   .  Praha :  Portál,  2007 . 143 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/010
 3. Dítě s problémovým chováním a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy / Pavel Janský   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2014 . 292 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/010
 4. Etopedické propylaje I. : aktuální otázky systému náhradní výchovné péče s poruchou chování / Zdeněk Svoboda, Arnošt Smolík a kol.   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  2012 . 135 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/010
 5. Fenomén odchodu do samostatného života dítěte vyrůstajícího v náhradní výchovné péči / autor Leona Běhounková   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve vydavatelství Togga,  2012 . 208 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Lili a dvě mámy / Lela Geislerová & Ašta šmé   .  [Praha] : Ašta šmé, 2016 . 78 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000
 7. Nebuď jak gádžo! / Františka Loubat & Ašta šmé   .  [Praha] : Ašta šmé, 2016 . 116 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/010
 8. O ztraceném dítěti & cestě do bezpečí : attachment, poruchy attachmentu a léčení / Petra Vrtbovská   .  Tišnov : Praha :  Scan ; Natama,  2010 . 120 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Osamostatňování klientů zařízení náhradní výchovné péče v mezinárodním srovnání : česko-polské kontexty / Jiří Prokop, Petr Prokop   .  Kraków : Wydawnictwo "scriptum", 2015 . 149 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách / Markéta Šauerová   .  Praha :  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA : European Science and Art Publishing,  c2011 . 161 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.