Search results

 1. Kosmogonické a theogonické motivy v Hésiodově Theogonii / Veronika Konrádová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  2008 . 159 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/300
  volný výběr60/000
 2. Restaurované severozápadní Čechy : sborník z kolokvia uskutečněného na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 25.-26. května 2005 / uspořádali Petr Hrubý a Vít Honys   .  Ústí nad Labem :  Filozofická fakulta UJEP,  2008 . 186 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Sametová revoluce v Ústí nad Labem : svědectví studentů po dvaceti letech / [editor Jaroslav Rokoský]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2009 . 152 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr60/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.