Search results

 1. Integrita povrchu při broušení kalených ocelí = Surface integrity in hardened steels grinding / Martin Novák   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2011 . 55 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Problematika propojování Fe a Al materiálu při odlévání pístů spalovacích motorů = Problems of interconnecting Fe and Al materials while casting internal combustion engine pistons / Petr Majrich   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2014 . 47 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Stanovení vlivu různých faktorů na optimalizaci řezných podmínek a výrobní náklady = Determine the influence of various factors on the optimisation of cutting conditions and production costs / Luděk Růžička   .  Ústí nad Labem :  UJEP v Ústí nad Labem,  2013 . 59 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Technologie a zpracování hliníkových materiálů : (učební texty) / Štefan Michna, Sylvia Kuśmierczak   .  V Ústí nad Labem :  Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita J.E. Purkyně,  2008 . 154 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr10/100
 5. Výzkum vlivů parametrů ovlivňujících difúzní procesy u homogenizačního žíhání hliníkových slitin legovaných mědí a zinkem = Analysis of the parameters which influence diffusion processes in the course of homogeneous annealing of aluminium alloys doped with copper and zinc / Viktorie Weiss   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2011 . 36 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.