Search results

 1. Analýza image Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem [rukopis] = Image analysis of Faculty of social & economic studies UJEP v Usti nad Labem / Peter Čada   .  2008 . 90 l., 5 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza marketingových aktivit FSE UJEP [rukopis] / Zuzana Maňásková   .  2012 . 91 l., [7 l. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Dissertation thesis : agents of change in old industrial towns in northwest Czechia / author Jan Píša, supervisor Vladan Hruška   .  2022 . 188 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Hodnotová orientace studentů Fakulty sociálně-ekonomické University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a komparace výsledků šetření mezi studenty oboru Sociální práce a oboru Podniková ekonomie a management [rukopis] = Value orientation of FSE students of the University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem and contrast of the researched results between students of Social Work Department and Department of Economics / Pavlína Vilimovská   .  2007 . 64 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Multimediální aplikace o Fakultě sociálně-ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [rukopis] = Multimedia application about Faculty of Social and Economic Studies of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem / Karel Klatovský   .  2008 . 49 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Problematika uplatnění absolventů s bakalářským vzděláním se zaměřením na obor Sociální práce na FSE UJEP na trhu práce [rukopis] = The Chances of Graduates with a Bachelor´s Degree in Social Work from the Faculty of Social and Economic Studies of Jan Evangelista Purkyně to find a job in the labour market / Věra Mitscherlingová   .  2008 . 61 l., 8 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Rozdíly v intuitivním myšlení studentů FSE UJEP / Nikola Goldová   .  2021 . 60 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Zvýšení efektivnosti spolupráce vysokých škol s podnikovou sférou za účelem zlepšení manažerských kompetencí absolventů [rukopis] / Zuzana Maňásková   .  2010 . 76 l., [10] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.