Search results

 1. Alternativní pohonné hmoty : [rukopis] ekonomické a environmentální souvislosti a determinanty dalšího rozvoje využití : (diplomová práce) / Luděk Moučka   .  2002 . 72 s., 8 s. text., obr. a tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Alternativy pořizování hmotného investičního majetku - tzv. ekotechniky / [rukopis] Ivana Maarová   .  1999 . 48 s., 24 s. tab. a text. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza rizik podnikatelských záměrů na příkladu firmy KRONEN - LABE s.r.o. : [rukopis] Luce Patková   .  2001 . 49 s., 6 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Ekonomická problematika asanace ekologických zátěží na příkladu s.p. DIAMO / [rukopis] Anna Píchová   .  2006 . 59 l., [12] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Ekonomické a ekologické problémy těžby hnědého uhlí : [rukopis] Karel Krátký   .  1995 . 52 s., 4 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Energetické využití biomasy na příkladu výroby bioetanolu a následné využití odpadní biomasy v a.s. Setuza Ústí nad Labem [rukopis] / Iva Ponížilová   .  2009 . 82 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Energetické využití obnovitelných zdrojů [rukopis] / Marek Jan Vrba   .  2011 . 50 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Environmentální a ekonomické hodnocení výstavby a provozu malé vodní elektrárny - na příkladu lokality z Plzeňského kraje / [rukopis] Ivana Levá   .  2006 . 61 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Environmentální hlediska při řízení podniku v podmínkách ČR / [rukopis] Jaroslav Kladiva   .  2000 . 41 s., 3 s. tab. a graf. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Finanční analýza a.s. TOS Varnsdorf : [rukopis] Karel Neumann   .  1999 . 48 s., 27 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.