Search results

 1. Agroenergetika a její uplatnění ve výuce : závěrečná zpráva / J. Vráblíková, M. Farský, J. Pájtík, M. Šoch ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1996 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/300
 2. Analýza a prognóza sociálně ekonomického rozvoje severočeského regionu / Petr Balek, Miroslav Farský, Jiří Iša   .  Ústí nad Labem :  Dům techniky ČSVTS,  1990 . 74, 60 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 3. Ekonomika a management neziskových organizací / Miroslav Farský, Iva Ritschelová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta,  2003 . 61 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr22/000
 4. Hospodářské výpočty a statistika : vybrané kapitoly pro posluchače Fakulty životního prostředí / Miroslav Farský, Jan Mlčoch   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí,  1997 . 60 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D50/000
 5. Kapitoly z dějin sociálně politického a ekonomického myšlení / [Josef Špůr a kol.]   .  Ústí n. L. :  Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně,  1996 . 104 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  sklad F60/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Labská vodní cesta a její význam pro město Ústí nad Labem / Miroslav Farský ... [et al.]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí,  2004 . 48 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  volný výběr21/000
 7. Metodika sociálně ekonomické revitalizace Podkrušnohoří / Miroslav Farský, Jaroslav Zahálka   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí,  2010 . 55 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  volný výběr31/010
 8. Obyvatelstvo a jeho zdraví v systému environmentální statistiky : interní grant / Lubomír Tichý, Miroslav Farský ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  [Univerzita J. E. Purkyně],  1999 . 19 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 9. Podnikové finance pro environmentální management / Miroslav Farský, Marcela Holečková   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2003 . 82 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D460/000
  volný výběr31/000
 10. Příspěvek k problematice obnovitelných zdrojů energie / Miroslav Farský ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1996 . 21 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.