Search results

 1. Demografické disparity severočeských pánevních okresů: jejich geneze a současný stav = Demographic disparities in the North Bohemian coal field districts: their genesis and present state / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 5-10.
  article
 2. Severočeská hnědouhelná pánev: determinace a disparity vývoje krajiny = North Bohemian brown coal field: the determination and the disparities of landscape development / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský, Libor Měsíček   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 61-66.
  article
 3. Strategické přístupy k revitalizačnímu programu pánevních okresů Ústeckého kraje = Strategic approaches to the program of revitalization of the coal basin districts in the Ústí region / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 2 (2010), s. 45-52.
  article
 4. Teoretické přístupy k řešení regionálních disparit = Theoretical approaches to dealing with regional disparities / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 19-27.
  article
 5. Vícekriteriální hodnocení strategického scénáře Podkrušnohoří = Multiple criteria assessment of the strategic scenario of Podkrušnohoří region / Petr Fiala, Miroslav Farský, Jaroslav Zahálka   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 1 (2009), s. 84-94.
  article
 6. Využití metody párového srovnání při vícekriteriálním hodnocení variant = Practical use of multiple comparison methods for evaluation of possible options / Miroslav Farský, Libor Měsíček, Libor Měsíček, jr.   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 4 (2010), s. 146-152.
  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.