Search results

 1. Absorpční kapacita města Žatec z pohledu využití Strukturálních fondů EU : [rukopis] Kateřina Vokurková   .  2006 . 47 l., 20 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Adaptace ČR na členství v EU a komparace s ostatními kandidátskými zeměmi : [rukopis] Petr Pěkný   .  2005 . 50 s., 2 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Adaptace Finska na členství v Evropské unii [rukopis] / Martina Vondroušová   .  2005 . 67 s., 10 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Adaptace Irska na členství v Evropské unii : [rukopis] Bogdan Nicolae Ciomaga   .  2004 . 54 s., 5 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Adaptace Španělského království na členství v EU : [rukopis] Gabriela Poršová   .  2005 . 56 s., 9 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Analýza a porovnání regionálních disparit v České republice a v Nizozemí [rukopis] = The analysis and comparison of regional disparities in the Czech Republic and the Netherlands / Jan Dubina   .  2009 . 68 l., 2 l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Analýza cenových a důchodových relací v potravinářské vertikále ve vztahu ke vstupu do EU : [rukopis] Jana Basíková   .  2002 . 40 s., 19 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Analýza dopadů strukturální politiky a její vliv na podnikatelský subjekt a podnikatelské aktivity : [rukopis] Jana Prinerová   .  2005 . 53 s., 5 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Analýza nákladů a přínosů pro získání dotace ze strukturálních fondů : [rukopis] Martin Merker   .  2006 . 70 s., 30 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Analýza projektů podpořených regionální politikou Evropské unie ve městě Ústí nad Labem = [rukopis] / Andrea Pokorná   .  2008 . 89 l., [2] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.