Search results

 1. Die 101 wichtigsten Fragen : die Europäische Union / Ruth Reichstein   .  München : C.H. Beck, 2016 . 1 online zdroj (160 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  computer file
 2. Ahoj Evropo [elektronický zdroj] : průvodce mladých Evropou a Evropskou unií   .  Praha :  Delegace Evropské komise v České republice,  2002 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 3. The committee of the regions [elektronický zdroj] : presentation   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2007 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 4. EUR-LEX [elektronický zdroj] : přístup k právu Evropské unie / Milena Mazačová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická,  [2006] . 1 elektronický optický disk (DVD)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 5. Europa 09.05.2003 [elektronický zdroj]   .  [Brussels :  European Commission,  2003] . 1 elektronický optický disk (DVD)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 6. Europa 09.05.2004 [elektronický zdroj]   .  [Brussels :  European Commission,  2004] . 1 elektronický optický disk (DVD)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 7. Evropská unie a Středomoří : role Španělska a Francie / Kateřina Bocianová   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 . 1 online zdroj (246 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Evropská unie a Středomoří
 8. Fakta a čísla o Evropské unii [elektronický zdroj]   .  Brussels :  European Communities,  2009 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 9. How the European Union works : KEK/W0031 / Tomáš Siviček   .  Ústí nad Labem : UCP SVP UJEP, 2015 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 10. Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU? / Petr Kaniok   .  Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2016 . 1 online zdroj (250 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU?

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.